VEGAN LANDBOUW,

een stap verder dan bio…

Als gecertifieerd biologische boerderij gebruiken wij geen chemische mest- en sproeistoffen, maar we gaan nog een stap verder. Sinds 2018 is onze boerderij ook lid van ‘The Vegan Organic Network’ (VON) en onderschrijven we de principes van ‘Stockfree Farming’. Het belangrijkste verschil met de gewone biologische landbouw is het mijden van alle dierlijke meststoffen of andere rest-/bijproducten uit de veeteelt (bloedmeel, beendermeel, vismeel, …). Liever bouwen wij aan een vruchtbare bodem met behulp van plantaardige compost, groenbemesters, vruchtwisseling, …