We leveren je bestelling zo snel mogelijk

We kunnen je bestelling sturen volgens de opties die beschikbaar zijn tijdens de bestelprocedure. De producten worden opgestuurd naar het verzendadres dat je opgeeft bij het bestellen (thuisadres of ander adres).

Verzendkosten: er wordt een deelname in verzendingskosten gevraagd. Deze verzendkosten bedragen standaard €4,5.

Onze producten worden aangeboden volgens de normen van de Belgische en Europese wetgeving. Hoewel we de grootste zorgvuldigheid in acht nemen en proberen rekening te houden met alle lokale wetgevingen van alle landen waarnaar we verzenden, is de koper verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving.

Wij leveren nooit buiten de Europese Unie. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor zendingen buiten de EU. Het transport en de eventuele bijkomende kosten kunnen nooit verhaald worden op Lincelam.

Door het aanvaarden van het pakket, ga je er mee akkoord dat de bestelling in goede orde is aangekomen. Als je pakket met de bestelling beschadigd lijkt, moet je het pakket weigeren en laten terugsturen. De koper weet dat wij niet meer verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de staat van de bestelling zodra het pakket met de bestelling aanvaard is.

Bij een probleem met de levering van je bestelling contacteer je ons altijd best rechtstreeks. Wij proberen immers steeds een goede oplossing te vinden voor elk mogelijk probleem met de levering van je bestelling.

De op de website aangegeven levertijden gelden slechts als indicatie en niet als bindende termijn. Wij stellen alles in het werk om de aangegeven levertijd te respecteren. Werden de bestelde goederen niet binnen de 14 dagen geleverd, dan kan de overeenkomst als ontbonden worden beschouwd. In dat geval zullen wij de eventueel ontvangen betaling binnen de 7 dagen terugbetalen.

Je kopersbescherming (verzakingsrecht)

De consument heeft het recht aan Lincelam mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel of op het sluiten van de overeenkomst.

Neem hiervoor steeds rechtstreeks contact met ons op. We bespreken dan welke stappen verder dienen te worden ondernomen.

Wanneer je wil afzien van de verkoop kan je dat doen binnen de 14 kalenderdagen die volgen op de levering van je bestelling. De producten moeten dan binnen dezelfde termijn in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, terugbezorgd worden aan Lincelam.

Binnen de 14 dagen na acceptatie van de terugname zullen wij de eventueel betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de rechtstreekse kosten van levering (verzendkosten die vanaf een bepaald bedrag kunnen wegvallen).

Het verzakingsrecht is niet van toepassing op verpakkingen van voeding die de consument reeds heeft geopend of op zakelijke bestellingen (B2B). Onvolledige, beschadigde, door de consument gebruikte of bevuilde goederen worden niet teruggenomen.

De artikelen moeten worden terugbezord aan:
Lincelam
Beverenstraat 76
8691 Leisele
België

Wij blijven beschikbaar voor vragen en opmerkingen

Voor vragen of informatie voor, tijdens en na het plaatsen van je bestelling kan je ons steeds contacteren. Wij verbinden ons ertoe je vraag zo snel en correct mogelijk te beantwoorden.